ยกเลิกประกาศ จ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบพิเศษ ด้วยวิธีคัดเลือก